Horoscop Azi

Amenzi pentru tinerii căsătoriți care nu trimit catre ANAF noile formulare

ANAF a trimis deja mai multe solicitări către tinerii căsătoriți. Aceștia trebuie să declare printr-un formular natura relațiilor economice din cadrul căsătoriei civile și religioase cu firme, PFA-uri și alte tipuri de societăți care au furnizat servicii foto-video, muzică pentru petrecere, restaurant. ANAF solicită numele firmelor sau a persoanelor, intermediarilor, precum și numere de telefon sau adrese.

Fiscul dorește astfel să verifice situația veniturilor unor persoane sau firme din industria nunților și dacă acestea își plătesc taxele la zi sau dacă evită plata dărilor către stat. ANAF a trimis solicitări de formulare la nivelul întregii țări.

„Vă solicităm informații despre persoane fizice/Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale/ Societăți Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile econoimice sau juridice pe care le-ați avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea căsătoriei civile și religioase.

În sensul celor de mai sus, completați delcarația alăturată, cu privire la persoane/ societăți/ nr telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoașteți/ dețineți privind: formație muzicală; locație eveniment; servicii foto-video;” , solicită ANAF în documentele trimise persoanelor proaspăt căsătorite. Cei care răspund unor astfel de solicitări sunt avertizați de către ANAF, conform formularului atașat, că declarațiile sunt date „sub sancțiunea faptei de fals în declarații, prevăzută de art 326 din Codul Penal”.

Amenda pentru netrimiterea forumularului către Fisc este de 2.000-5.000 de lei.

„Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: r) nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1); Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) și r)”, conform Codului de procedură fiscală.